Jag är IT-pedagog som vill ge eleverna möjlighet och kunskap om hur man kan arbeta med en blogg i skolarbetet. Klassen Nyckelpigorna går i årskurs 2. Vi kommer dokumentera process och resultat av olika temaområde vi jobbar med. Områden kommer vara kopplade till läroplanen.